Login

Projektų valdymas

Didesnis veiksmingumas pristatant „AutoMaster“ gaminius ir paslaugas

Sėkmingas „Dealer Management System“ įgyvendinimas priklauso nuo kruopštaus išteklių planavimo, organizavimo ir valdymo. Projektų valdymo funkcijos tikslas – sėkmingas ir laiku įvykdytas mūsų produktų ir paslaugų įdiegimas, neviršijant numatyto biudžeto. 

Mūsų projektų vadovai yra apmokyti ir gali užtikrinti, kad Jūsų sistemos realizavimas būtų vykdomas pagal planą. Pasitelkdami savo žinias, įgūdžius, priemones ir metodus jie bendradarbiaus su Jūsų darbuotojais, kad užtikrintų, jog realizavimas atitiktų Jūsų reikalavimus.

  • Didesnis paslaugų tiekimo veiksmingumas.
  • Pagerintas / padidintas / sustiprintas klientų pasitenkinimas – mes visada siekiame „AutoMaster“ realizuoti laiku ir pagal turimą biudžetą.
  • Didesnis paslaugų tiekimo efektyvumas - mūsų projektų vadovai yra įrodę savo sugebėjimus sėkmingai atlikdami šimtus realizavimo projektų.