Login

Naudojimosi sąlygos

Šis puslapis nurodo sąlygas, kurios yra taikomos www.adpdsi.co.uk („svetainė“) svetainės, valdomos „CDK Global Dealer Services Finland Oy“(„CDK Global“), naudojimui. Prieš pradėdami naudotis svetaine, kruopščiai perskaitykite šias naudojimosi sąlygas. Naudodamiesi šia svetaine Jūs nurodote, kad sutinkate su šiomis naudojimosi sąlygomis ir pasižadate jų laikytis. Jeigu nesutinkate su šiomis naudojimosi sąlygomis, išeikite iš svetainės.

Jūsų prieiga prie svetainės

Svetainė pateikiama tik informaciniais tikslais. Jūs sutinkate, kad jokiu būdu nekoreguosite, neperkelsite, nepridėsite, neištrinsite ar kitaip piktavališkai nekeisite svetainėje patalpintos informacijos, taip pat neperkursite,  nelegaliai nesinaudosite ir netrinsite bet kurios autoriaus teisių saugomos ir firmai priklausančios programinės įrangos medžiagos, prekybos paslapčių ar kitos svetainėje pateiktos informacijos. 

Svetainėje pateikta medžiaga gali būti rodoma, siunčiama ir spausdinama Jūsų asmeniniam, o ne komerciniam naudojimui. Šios medžiagos jokiu būdu negalite keisti.  Jeigu spausdindami, kopijuodami ar atsisiųsdami dalį svetainėje esamos informacijos pažeisite šias naudojimosi sąlygas, Jūs nebegalėsite naudotis svetaine ir pagal CDK Global nurodymus turėsite grąžinti arba sunaikinti pasisavintos medžiagos kopijas. 

Jeigu pasirinkote arba Jums buvo suteiktas vartotojo identifikavimo kodas, slaptažodis ar kita su svetaine susijusi informacija, ją turite laikyti konfidencialia ir neatskleisti trečiosioms šalims. CDK Global pasilieka teisę nepripažinti vartotojo identifikavimo kodo arba slaptažodžio, nepriklausant nuo to, ar Jūs jį pasirinkote, ar jį paskyrė CDK Global, jeigu, CDK Global manymu, nesilaikėte naudojimosi sąlygų.

Intelektinės nuosavybės teisės

CDK Global ir filialai yra visos intelektinės nuosavybės teisių svetainėje ir joje pateikiamos medžiagos savininkai arba licencijų turėtojai. Šie darbai yra saugomi autoriaus teisių ir kitų intelektinių nuosavybės teisių bei sutarčių visame pasaulyje.  Visos  teisės yra saugomos. 

CDK Global, „CDK GlobalDSI“, „AutoMaster“, „iLearn@CDKGlobal“, „Kompact“ ir kiti svetainėje pateikti prekės ženklai yra registruoti CDK Global arba jų filialų Suomijoje ir kitose šalyse prekės ženklai.

Svetainės ir šių sąlygų pakeitimai

CDK Global siekia reguliariai atnaujinti svetainę, todėl bet kuriuo metu gali būti pakeistas jos turinys. Jeigu yra būtina, CDK Global gali nutraukti prisijungimą prie svetainės arba ją neribotam laikui uždaryti. Bet kuri svetainėje pateikta informacija gali būti pasenusi, CDK Global nėra įsipareigojusi atnaujinti šios informacijos. 
CDK Global bet kuriuo metu gali keisti naudojimosi sąlygas redaguojant šį puslapį. Rekomenduojama nuolat patikrinti šį puslapį ir atkreipti dėmesį į pakeitimus, kurie yra aktualūs Jums. Kai kurios šiose naudojimo sąlygose nurodytos nuostatos gali būti pakeistos kitose svetainės dalyse pateiktomis sąlygomis ir pranešimais.

Įsipareigojimai

Svetainėje esanti informacija pateikiama be jokių sąlygų ar tikslumo garantijų. Įstatymo leidžiama apimtimi CDK Global ir jos filialai neįtraukia visų sąlygų ir garantijų, kurios gali būti kitaip suprastos.
Įstatymo leidžiama apimtimi CDK Global ir jos filialai neprisiima atsakomybės už bet kokią tiesioginę, netiesioginę padarytą žalą ar nuostolius, kuriuos vartotojas patyrė prisijungęs prie svetainės, ja naudodamasis, negalėdamas naudotis arba gavęs svetainės rezultatus, taip pat naudodamasis bet kuriomis kitomis svetainėmis ir jose pateikta informacija, įskaitant, tačiau neapsiribojant įsipareigojimais už: pajamų praradimą, verslo praradimą, pelno ar sutarčių praradimą, numatytų santaupų praradimą, duomenų praradimą, įmonės reputacijos sugadinimą, prarastą vadovų ar įstaigos laiką ir už bet kokius kitus nuostolius ar žalą, kurią patyrėte ir kuri įvyko dėl civilinės teisės pažeidimo (įskaitant aplaidumą), sutarties pažeidimo arba kitu iš anksto numatytu atveju.
Tai netaikoma CDK Global įsipareigojimams už mirties atvejus arba asmeninę žalą, kurie kilo dėl jos aplaidumo, nei jokiems kitiems įsipareigojimams, kurie yra numatomi galiojančių įstatymų.

Informacija apie Jus ir Jūsų apsilankymus svetainėje

CDK Global gali kaupti ir apdoroti informaciją apie svetainės lankytojus, remdamasi privatumo politika, kurios kopiją galite rasti svetainėje.  Naudodamiesi svetaine Jūs sutinkate su tokiu duomenų panaudojimu ir garantuojate, kad visi pateikti duomenys yra tikslūs. 

Svetainės susiejimas

Sąsajos gali būti daromos su pagrindiniu svetainės puslapiu, su sąlyga, kad tai atliksite sąžiningu ir legaliu būdu, nedarant žalos CDK Global reputacijai ir ja nesinaudojant, tačiau negalite kurti sąsajų, kurios bet kokia forma nurodytų CDK Global asociaciją, pritarimą ar patvirtinimą, kur jo nėra. CDK Global svetainė negali būti patalpinta kitoje svetainėje, taip pat negalite sukurti nuorodos į bet kokią kitą svetainės dalį, išskyrus pagrindinį puslapį. CDK Global pasilieka teisę be įspėjimo panaikinti susiejimo leidimą. 

Svetainėje esančios nuorodos

Svetainėje yra pateikta nuorodų į kitas trečiųjų šalių svetaines ir šaltinius.  CDK Global nekontroliuoja šių šaltinių ar svetainių turinio ir neprisiima jokios atsakomybės už jį ar Jūsų patirtus nuostolius dėl naudojimosi juo.

Jurisdikcija ir taikomi įstatymai

Suomijos teisėsauga turi išskirtinę jurisdikciją dėl bet kurio su svetainės naudojimusi susijusio arba dėl jos pateikto ieškinio, nors CDK Global pasilieka teisę Jūsų gyvenamoje šalyje arba kitoje susijusioje šalyje prieš Jus iškelti bylą dėl šių sąlygų pažeidimo.  
Šios naudojimosi sąlygos ir bet koks ginčas ar pareiškimas, kuris yra susijęs su jomis, kilęs dėl jų ar jų sudarymo (įskaitant nesutartinius ginčus ar pareiškimus), bus reglamentuojamas ir interpretuojamas pagal Suomijos įstatymus.